Diskusia: Miesta pre živú kultúru a rozvoj komunít

14.03.2023

Prečo je dôležité budovať lokálne komunity a aktívne priestory pre vznik kultúry?
Kreatívne centrum Nitra Vás pozýva na diskusiu, ktorá sa uskutoční 14. marca 2023 o 18:30 vo Vile K.

Mestá sú dynamicky sa meniaci organizmus, ktorý sa neustále prispôsobuje novým potrebám spoločnosti. Mnohé objekty a areály, ktoré v minulosti plnili funkcie priemyslu, bývania, občianskej vybavenosti, ale aj obrany, dnes zívajú prázdnotou a chytajú patinu času. Tieto tzv. "Brownfieldy" sú pod tlakom neustáleho rozvoja miest a v domnienke neobmedzeného čerpania zdrojov bývajú odsúdené na celkový zánik. Súčasná ekologická kríza, energetická a ekonomická šetrnosť a dôraz na udržateľnosť nás však nútia zamýšľať sa, či takéto objekty musia bezprostredne skončiť demoláciou, v lepšom prípade asanačnou prestavbou. Okrem iného majú tieto priestory často silný genius loci a nesú dôležitú historickú stopu. Našťastie, dnes už poznáme mnohé príklady transformácie takých objektov, ktoré majú pozitívny dopad na budovanie komunít a občianskej spoločnosti.  

Mesto Nitra momentálne rekonštruuje viaceré takéto objekty. V rámci projektu Kreatívneho centra Nitra je to významný objekt slovenskej avantgardy Kino Palace na pešej zóne a 4 objekty bývalých kasární na Martinskom vrchu. Okrem toho pracuje samospráva v na revitalizácii kina Lipa na sídlisku Chrenová, či Mestskej Tržnici. Objekty budú mať rozsiahle využitie. Priestory pre koncerty, divadelné predstavenia, premietanie filmov, remeselné dielne, coworking, hudobné skúšobne, obchod či trhy … 

Občianske združenie Vila K, iniciovalo obnovu národnej kultúrnej pamiatky, Vily Kollmanovcov v Nitre. V blízkej budúcnosti tu vznikne kultúrne centrum, zážitkový byt aj kaviareň. Prečo sa rozhodli nájsť objektu ďalšie využitie? Aké sú plány do budúcnosti? Povie Peter Stodola. 

Kolektív autorov v roku 2020 publikoval manuál, ako zmeniť opustené budovy na centrá kultúry a spoločenských inovácií, Nepredať, zveľadiť! Prečo je dôležité nájsť opusteným objektom nové využitie? Ako ich zmeniť na aktívne miesta pre kultúrny a kreatívny priemysel a lokálnu komunitu? Aký je ich prínos? Myšlienky a zistenia autorov prezentuje Braňo Čavoj z Nadácie Nová Cvernovka. 

Občianske združenie Nitrianske kultúrne dedičstvo vzniklo v decembri roku 2018 s cieľom zastrešiť aktivity jednotlivcov, ktoré smerovali k poznávaniu, záchrane a prezentovaniu kultúrneho dedičstva Nitry a jej okolia. V roku 2016 bola vydaná ich najznámejšia publikácia Architektúra 20. storočia v Nitre. Richard E. Pročka je jedným zo zakladajúcich členov tohto združenia. Všetky aktivity, ktoré robia vzišli z presvedčenia, že neraz čakáme márne a o kultúrne dedičstvo sa musíme začať starať my sami. 

Moderuje: Erik Král (poslanec miestnej samosprávy a krajinný architekt)
Vstup na mieste 2€.  

Viac info a zdroj: Facebook