Darujte nám 2% z dane


Ako budú použité vaše 2% z dane? Na dokončenie rekonštrukcie unikátnej národnej kultúrnej pamiatky a otvorenie nového kultúrneho centra pre verejnosť. Pridajte sa a spoločne otvorme nový priestor pre kultúru v Nitre.

ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2% z DANE PRE OZ VILA K:

Obchodné meno/Názov: Vila K
Právna forma: Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov 
IČO: 52683834 (sa zarovnáva sprava)
Adresa: Kmeťkova 325/25, 949 01 Nitra - Staré Mesto


Zamestnanci:

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  • Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
  • Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % alebo 3 % (dobrovoľníci) zo zaplatenej dane a túto sumu uveďte vo Vyhlásení.
  • Vyhlásenie spolu s Potvrdením* je potrebné podať do 30. apríla 2023 na daňový úrad - adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

    * dobrovoľníci prikladajú aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Fyzické osoby samostatne podávajúce daňové priznanie:

Právnické osoby:

  • Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
  • Daňové priznanie právnických osôb


Celý postup ako venovať 2 % nájdete napríklad na www.financnasprava.sk alebo www.rozhodni.sk

Ďakujeme za vašu podporu!