Darujte nám 2% z dane


Ako budú použité vaše 2% z dane? Na dokončenie rekonštrukcie unikátnej národnej kultúrnej pamiatky a otvorenie nového kultúrneho centra pre verejnosť. Pridajte sa a spoločne otvorme nový priestor pre kultúru v Nitre.

ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2% z DANE PRE OZ VILA K:

Obchodné meno/Názov: Vila K
Právna forma: Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov 
IČO: 52683834 (sa zarovnáva sprava)
Adresa: Kmeťkova 325/25, 949 01 Nitra - Staré Mesto


Zamestnanci:

 • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 • Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
 • Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % alebo 3 % (dobrovoľníci) zo zaplatenej dane a túto sumu uveďte vo Vyhlásení. Na jeho vyplnenie si prečítajte Poučenie (Do kolónky ROK sa píše 2023).
 • Vyhlásenie spolu s Potvrdením* je potrebné podať do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska - adresu si nájdete TU.

  * dobrovoľníci prikladajú aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Fyzické osoby samostatne podávajúce daňové priznanie:

 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 • Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca 2024) na daňový úrad buď elektronicky cez portál Finančnej správy, alebo ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie, tak podľa Vášho bydliska - adresu si nájdete TU), v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 • Daňové priznanie typu A alebo
 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate. 

Právnické osoby:

 • Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
 • Daňové priznanie právnických osôb


Celý postup ako venovať 2 % nájdete napríklad na www.financnasprava.sk.

Ďakujeme za vašu podporu!