Podujatia

prehliadky | konferencie | semináre


Dňa 17. mája sa uskutoční 15. ročník Noci literatúry v 16 slovenských mestách, ku ktorým sa aj tento rok pridá Nitra. Na 8 miestach v centre mesta si môžete prísť vypočuť úryvky zo slovenských prekladov kníh súčasných európskych autorov v podaní osobností z kultúry a kreatívneho priemyslu. Čítať budú v polhodinových intervaloch vždy 15 minút v čase...

Nitrianska Biela Noc je jedným zo série podujatí sprievodného programu 31. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. V rámci tohto programu bude v sobotu 24. septembra 2022 od 19:00 do 23:00 prehliadka známej Vily Kollmannovcov, ktorá prechádza premenou na kultúrne centrum. Budúcnosť i príbehy z minulosti vily predstavíme formou prehliadok...

Kontemplácie

15.10.2021

Romana Uhlíková / kontrabas • Roberta Legros Štěpánková / tanec

Dňa 9. októbra 2021 od 9:00 do 15:00 sa vo Vile K konal workshop Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania zameraný na spôsob výučby detí, ktorý môže pomôcť napríklad deťom z menej podnetného prostredia.

V rámci sprievodného programu festivalu Divadelná Nitra 2021 v spolupráci s Post Bellum sa v pondelok 4. októbra 2021 od 16.30 do 17.30 vo Vile K uskutoční premietanie rozhovorov a prezentácia dokumentárneho projektu s názvom "Nitra minulá / Príbehy 20. storočia" s pamätníkmi, svedkami udalostí 20. storočia. Podujatie je súčasťou...

V rámci Dňa Architektúry 2021 v Nitre sa v sobotu 2. októbra 2021 uskutočnil event PechaKucha Night na nádvorí Mestskej tržnice. Hlavná téma bola "spojnice" - čo všetko vnímame ako spojnice a akú majú tieto spojnice úlohu v sieti mesta. Súčasťou tohto podujatia bolo aj OZ Vila K, na ktorom sme predstavili náš projekt obnovy vily a...

Dňa 9. septembra 2021 sa v spolupráci s organizáciou Post Bellum SK / Príbehy 20. storočia a Mestom Nitra uskutočnil vo Vile K interaktívny workshop pre žiakov základnej školy. Témou workshopu bolo 80. výročie prijatie Židovského kódexu, ktorý obmedzil a odňal základné práva a slobody občanom židovského pôvodu a urobil tak z tejto komunity občanov...