História

alebo o funkcionalizme v Nitre

.Autorom architektonického projektu vily je významný slovenský architekt Oskar Singer, ktorý sa svojou činnosťou významne zaslúžil o rozvoj medzivojnovej architektúry v Nitre, ktorá bola tradičným sídlom historickej Nitrianskej župy, resp. po roku 1923 veľžupy. O. Singer bol výrazne ovplyvnený tvorbou le Corbusiera, prvky ktorej podstatne akcentoval vo svojich dielach (nielen) v Nitre. Výsledkom jeho tvorivej činnosti je unikátna Vila K, ktorej časť bola pôvodne postavená na stĺpoch, čo je v podmienkach slovenského funkcionalizmu mimoriadne technické riešenie. Postavenie Vily K potvrdzujú početné zmienky o nej v súčasnej odbornej literatúre, venovanej modernej slovenskej architektúre, ako aj jej zápis v Registri modernej architektúry Slovenska, realizovanej pod záštitou DOCOMOMO. 


Nadregionálny význam Vily K spočíva aj v tom, že jej interiéry boli nielen fotograficky dokumentované významným fotografom modernej architektúry Rudolfom Sandalom, ale aj prezentované v dobových odborných periodikách, napr. v nemeckom časopise Forum z roku 1938, kde bola vila predstavená v rámci prelomového článku Über das Bauen in der Provinz (Forum, 1938, N. 8, s. 176 - 185). Jedným z cieľov projektu je navrátenie časti vily späť do medzivojnového obdobia.

.Fotky z časopisu Forum

Viac info:

Juraj Novák, Richard Pročka | Architektúra 20. storočia v Nitre. Stav poznania |  PDF Download →

Peter Michalík | Nitriansky funkcionalizmus - Dom Kollmannovcov (Vila K) |  Článok online