Komentovaná prehliadka Vily K

24.09.2020

Komentovaná prehliadka Vily K alebo tiež Domu Kollmannovcov v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva.