Návšteva z Nórska

23.06.2021

Dňa 23.6.2021 Vilu K navštívili partneri projektu z Univerzity Høgskulen for Grøn Utvikling z Nórskeho kráľovstva. 

Na pracovnú návštevu prišli predstavitelia tejto univerzity z mesta Bryne pán Rhys Evans a Johan Barstad.

Rhys Evans je docentom tejto univerzity a zameriava sa primárne na rozvoj vidieka, ktorý integruje spotrebu vidieckeho prostredia, historické a kultúrne dedičstvo vidieckych miest a ľudí, a endogénny rozvoj, ktorý obyvateľom vidieka umožňuje dosiahnuť ciele, ktoré sú pre nich považované za dôležité.

Johan Barstad je sociálny ekonóm a sociálny plánovač. Je vedúcim výskumným pracovníkom školy. Zaoberá sa miestnym a regionálnym rozvojom a verejnými financiami a plánovaním. 

Zástupcovia OZ Vila K spolu s projektovým manažérom pánom Petrom Oravcom odprezentovali partnerom z Nórskeho kráľovstva zámer obnovy a prerokovali možnosti budúcej spolupráce a workshopov, ktoré by Nóri u nás chceli zrealizovať v rámci stretnutí.