Projekt obnovy

07.01.2023

Interiér Vily K podľa fotografií uverejnených v časopise Forum z roku 1938. Súčasťou obnovy bude aj prinavrátenie pôvodnej podoby interiérových stolárskych prvkov hlavného obytného podlažia s autentickými vstavanými zostavami od Oskara Singera.

Zdroj: Atelier Fabrici