Sondy - podlaha

30.04.2021

Príprava projektovej dokumentácie si vyžiadala viacero sond.