Workshop "Rozhodovanie"

09.09.2021

Dňa 9. septembra 2021 sa v spolupráci s organizáciou Post Bellum SK / Príbehy 20. storočia a Mestom Nitra uskutočnil vo Vile K interaktívny workshop pre žiakov základnej školy. Témou workshopu bolo 80. výročie prijatie Židovského kódexu, ktorý obmedzil a odňal základné práva a slobody občanom židovského pôvodu a urobil tak z tejto komunity občanov druhej kategórie. Prostredníctvom participatívnych aktivít si mohli žiaci 6.-8. ročníka vyskúšať, ako zasadal dobový slovenský parlament, či aké dilemy museli riešiť členovia židovskej komunity, aby si počas vojnového slovenského štátu zachránili život.

V poslednej časti workshopu lektori viedli diskusiu so žiakmi a žiaci sa vyjadrovali o zážitkoch z workshopu. Spolu sme uvažovali o nedávnej histórii Slovenska a prepájali sme nedávne časy so súčasnosťou.

Vzdelávanie mladých ľudí je základom pre to, aby podobná (ne)právna norma nebola už nikdy prijatá. Preto sme veľmi radi, že sa aj v našich priestoroch mohli žiaci základnej školy dozvedieť niečo viac o situácii počas II. svetovej vojny, ktorá vyústila deportáciami do koncentračných táborov.