Začiatok stavebných prác

06.12.2021

Dňa 6. decembra 2021 bolo odovzdané stavenisko zhotoviteľovi pamiatkovej obnovy. Práce prebiehajú intenzívne pod dohľadom Pamiatkového úradu SR, zodpovedného architekta a stavebného dozoru.