Ďalšie informácie

a správy o projekte 


Občianske združenie Vila K Vás srdečne pozýva na záverečnú konferenciu grantového projektu

Dňa 23.6.2021 Vilu K navštívili partneri projektu z Univerzity Høgskulen for Grøn Utvikling z Nórskeho kráľovstva.

Dňa 25.3.2021 sa konala otváracia konferencia grantového projektu Adaptácia Vily K na kultúrne centrum (akronym: VILA KULTURA).

Občianske združenie Vila K Vás srdečne pozýva na otváraciu konferenciu grantového projektu